Naar werkbare regelgeving voor alle wakkere accountants:
registeraccountants (RA)+accountant-administratieconsulenten(AA)!

- Wakkere accountants waken tegen een teveel aan (onnodige, tegenstrijdige en polyinterpretabele) regelgeving.
- Wakkere accountants verzetten zich tegen de overheersende machtpositie van grote kantoren binnen de NBA.
- Wakkere accountants willen volledig zelfstandige ledengroepen zonder verenigingsdwang.
- Wakkere accountants accepteren niet het gebrek aan democratisch besef binnen de NBA.
Zie deze links over dat gebrek aan democratisch besef in de ledenvergaderingen 2006/2007 bij Nivra en NOvAA.
- Dit doel wordt bereikt met democratische middelen binnen de NBA naast politieke en juridische middelen.
  • Nieuwsoverzicht van Wakkere Accountants over heden en verleden.

  • Mail naar secretariaat_swa@wakkereaccountant.nl voor nadere inlichtingen.

  • Aanmeldingsformulier Nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws van SWA/OvRAN.

  • Aanmeldingsformulier Lidmaatschap OvRAN: De Orde van Register Adviseurs Nederland laat zien hoe een zelfstandige ledengroep ook buiten de NBA kan functioneren. Voor u -als (ex) lid NBA- ook een kans om verlost te raken van de knellende en kostbare verplichtingen van de NBA en de besmette titels RA/AA evt. te vervangen door betere.

  • Juridische Ontwikkelingen: Hier kunt u zien welke vergaande juridische stappen al zijn en nog worden ondernomen om een eind te maken aan onnodige verenigingsdwang voor accountants.

  • Politieke Ontwikkelingen: Hier kunt u zien hoe de politiek tot nu toe om ging met de accountantsproblematiek.

  • Over de SWA (Stichting Wakkere Accountant)                                          Over de historie van SWA en WMO
    Donaties blijven altijd welkom op Iban NL46ABNA0507239601 t.n.v. OvRAN waar SWA mee samenwerkt!